Retningslinjer for brug af lokaler og indendørstræning ifm. Corona

 

  • Elever på mon- og juniorholdet bedes afleveres og hentes hurtigst muligt ifbm. træningen og forældre opfordres til ikke at overvære træningen fra opholdsrummet (medmindre man har en særskilt aftale med en træner)
  • Elever der går på mon- eller juniorholdet skal komme omklædte
  • Der er krav om mundbind for alle over 12 år når man er i lokalerne. Elever og trænere er undtaget i forbindelse med selve træningen. 
  • Sørg for at holde afstand
  • Vask hænder eller sprit hænderne af før træning
  • Vi opfordrer til at medbringe en fyldt drikkedunk
  • Undlad at tage udstyr ud af skabene, træneren tager det frem der skal/må bruges
  • Udstyr der bruges i træningen, skal efter endt brug aftørres inden det lægges tilbage i skabet
  • Har man de mindste symptomer (f.eks. feber, hoste, muskelømhed osv.) så bliver man hjemme
  • Fra klubbens side opfordrer vi til at alle elever og frivillige der ikke er færdigvaccineret testes jævnligt.

 

Opdateret 2. januar 2022