Retningslinjer for brug af lokaler og indendørstræning ifm. Corona

 

 • Der skal ikke længere bæres mundbind i bygningen eller i forbindelse med træning
 • Elever på mon og junior bedes afleveres og hentes hurtigst muligt ifbm. træningen
 • Vores omklædningsrum er igen åbne, men overhold hvor mange der må være i hvert.
  Da vi dermed har begrænset omklædningskapacitet, anbefaler vi fortsat at udøvere på monholdet kommer omklædt.
 • Hold afstand, 1 meter i opholdsrummet og 2 meter i salen ved de fleste aktiviteter
 • Vask hænder eller sprit hænderne af før træning
 • Vi opfordrer til at medbringe en fyldt drikkedunk
 • Undlad at tage udstyr ud af skabene, træneren tager det frem der skal/må bruges
 • Udstyr der bruges i træningen, skal efter endt brug aftørres inden det lægges tilbage i skabet
 • Overhold venligst hvor mange personer der må være i lokalerne
 • Har man de mindste symptomer (f.eks. feber, hoste, muskelømhed osv.) så bliver man hjemme
 • Fra klubbens side opfordrer vi til at alle elever og trænere der ikke er færdigvaccineret testes jævnligt.

 

Opdateret 2. august 2021