Generalforsamling

tirsdag, 19. marts klokken 17:30
19. marts kl. 17:30 til 18:15

Der afholdes generalforsamling i Kolding Taekwondo Klub Silla, tirsdag d. 19. marts kl. 17.30.

Kom og vær med til at bestemme hvilken vej vi skal udvikle os som forening.
Både mon og poomse træningen vil blive gennemført denne dag til deres normale tider. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag – skal være i hænde 14 dage før.
 7. Valg af næstformand
 8. Valg af kasserer
 9. Valg af bestyrelsesmedlem
 10. Valg af to suppleanter
 11. Valg af revisor
 12. Valg af revisorsuppleant
 13. Eventuelt

Hvis der er nogen der har lyst til at stille op til bestyrelsen hører vi gerne fra jer, også hvis I har spørgsmål til hvilke opgaver vi sidder med i bestyrelsen og arbejdsmængden. Helt kort så er de vigtigste opgaver, deltagelse i bestyrelsesmøde ca. en gang hver anden måned og hjælp i forbindelse med afholdelse af diverse arrangementer.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen (på [email protected]) senest 2. uger før (d. 5/3).

Disse vil være til rådighed i klubben og på hjemmesiden, sammen med det reviderede regnskab og budget senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Vi håber på at se så mange som muligt til generalforsamlingen, så vi sammen kan bestemme hvilken vej vi skal udvikle os som forening.

Tilmeldingsfrist:

18. marts 2019 kl. 23:55
Tilmeldingsfristen er overskredet