Generalforsamling

Tuesday, 29. March klokken 17:20
29. March kl. 17:20 til 18:20
0
Deltagere
0
Inviterede

Der afholdes generalforsamling i Kolding Taekwondo Klub Silla, tirsdag d. 29. marts 2022 kl. 17.20.

Kom og vær med til at bestemme hvilken vej vi skal udvikle os som forening.
Både mon og poomse træningen vil blive gennemført til deres normale tider.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag – skal være i hænde 14 dage før.
 7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for 2 år
 8. Valg af to suppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Valg af revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Hvis der er nogen der har lyst til at stille op til bestyrelsen hører vi gerne fra jer, også hvis I har spørgsmål til hvilke opgaver vi sidder med i bestyrelsen og arbejdsmængden. Helt kort så er de vigtigste opgaver, deltagelse i bestyrelsesmøde ca. en gang hver anden måned og hjælp i forbindelse med afholdelse af diverse arrangementer.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen (på formand@silla.dk) senest 2. uger før (senest d. 15/3-22).

Disse vil være til rådighed i klubben og på hjemmesiden, sammen med det reviderede regnskab og budget senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Vi håber på at se så mange som muligt til generalforsamlingen, så vi sammen kan bestemme hvilken vej vi skal udvikle os som forening.

0
Deltagere
0
Inviterede
Tilmeldingsfrist:
Gå til login