Generalforsamling

tirsdag, 27. april klokken 17:20
27. april kl. 17:20 til 18:10
Google Meet - https://meet.google.com/oek-ucjc-gha

Der afholdes generalforsamling i Kolding Taekwondo Klub Silla, tirsdag d. 27. april 2021 kl. 17.20.

Kom og vær med til at bestemme hvilken vej vi skal udvikle os som forening, i år vil generalforsamlingen blive afholdt online via Google Meet, deltag via https://meet.google.com/oek-ucjc-gha, dog hvis restriktionerne gør det muligt, vil det også være muligt med fysisk fremmøde i klubbens lokaler. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag – skal være i hænde 14 dage før.
 7. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år
 8. Valg af to suppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Valg af revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Hvis der er nogen der har lyst til at stille op til bestyrelsen hører vi gerne fra jer, også hvis I har spørgsmål til hvilke opgaver vi sidder med i bestyrelsen og arbejdsmængden. Helt kort så er de vigtigste opgaver, deltagelse i bestyrelsesmøde ca. en gang hver anden måned og hjælp i forbindelse med afholdelse af diverse arrangementer, vi konstituerer bestyrelsen på førstkommende møde efter generalforsamlingen, så vi sammen kan blive enige om i hvilken funktion vores kompetencer bedst er brugt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen (på [email protected]) senest 2. uger før (senest d. 13/4-21).

Disse vil være til rådighed i klubben og på hjemmesiden, sammen med det reviderede regnskab og budget senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Vi håber på at se så mange som muligt til generalforsamlingen, så vi sammen kan bestemme hvilken vej vi skal udvikle os som forening.

Tilmeldingsfrist:

27. april 2021 kl. 00:00
Tilmeldingsfristen er overskredet